Zprávy

 

Kolegyně a kolegové z městského úřadu Havlíčkova Brodu přijeli zkontrolovat moji práci v Senátu Parlamentu ČR. Měl jsem možnost zavzpomínat na dobu, kdy jsem dělal v Havlíčkově Brodě starostu, proto si velmi vážím toho, že přijali mé pozvání a navštívili mne.

Bylany mají krásně zrekonstruovaný obecní úřad a je super, že při tom nezapomněli na dobrovolné hasiče. Nyní je čeká výstavba multifunkčního hřiště. Zjistil jsem, že pokaždé když do Bylan přijedu, tak mne dokáže něco nového příjemně překvapit.

Tento víkend ovládlo letní počasí, které přálo různým koníčkům. Já jsem byl u těch opravdových ve Slatiňanech.

V Prosetíně to s dětmi umí. Přesvědčil jsem se o tom v rámci akce Noc s Andersenem, kterou jsem měl možnost dnes navštívit. Základní škola v Prosetíně mne zaujala nejen nadšením vyučujících, ale i dětí. Děkuji paní ředitelce Jaroslavě Matrasové za pozvání a panu starostovi Michalu Vychroňovi, že se mi věnoval.

Tak jako se otevírají hrady a zámky, tak se otevírá i Valdštejnská zahrada v Senátu. Občané z Kyjova byli první skupinou, která ji letos navštívila. Věřím, že si příjemné zážitky odnášejí nejen z této zahrady.

V každém městě i obci v ČR je co zlepšovat. Dnes se v Chrudimi konalo veřejné fórum, kde občané měli možnost se vyjádřit k problémům města i udělit pochvalu. Když znáte názory občanů, tak je to první krok k jejich realizaci. Děkuji paní Šárce Trunečkové za skvěle zorganizovanou akci.

Návštěva Klubu českých turistů v Senátu měla velký úspěch, a proto jsem se opět rád věnoval druhé skupině mých kolegů turistů. Obdivuhodné dámy a pánové byli partou, se kterou byla radost strávit odpoledne.

Zítra si šachisté připomínají 110. výročí organizovaného šachu v Havlíčkově Brodě. Mě naučil hrát šachy můj strejda František. Byly mi 4 roky. Šachy ovlivnily celý můj život a díky nim jsem poznal hodně přátel a známých. Všem hráčům i hráčkám přeji skvělé tahy jak na šachovnici, tak v životě.

V únoru letošního roku se v Havlíčkově Brodě konala akce "Přeplavme svůj La Manche" a tento týden došlo k setkání a ocenění těch nejlepších. Je skvělé, jak senioři dokážou být aktivní a objevují stále nové možnosti v životě.

Senioři v současné době běžně používají internet a sociální sítě. Jsou pro ně zdrojem ponaučení a zábavy, ale mohou být i prostředím plným rizik a nástrah. Proto Kraj Vysočina společně s Policií ČR pořádají edukativní představení Senior na internetu, které ukáže na nejčastější nebezpečí v online prostředí a připraví seniory na to, jak reagovat,...