Živě: pokračování 20. schůze Senátu

20.12.2023

Před chvílí začalo pokračování 20. schůze Senát Parlamentu ČR. Projednávat dnes budeme například: novelu zákona o léčivech vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, novelu zákona o právu na digitální služby, návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o započítávání emisí skleníkových plynů z dopravních služeb.

Online přenos je dostupný zde: 

https://www.senat.cz/cinnost/webtv/?fbclid=IwAR0qEma2vNL5ereSRPRe5ouJ7sHbbuzi5vspciGQwA81jYZgLoNS9p0qc84