Vrchní strážmistr Karel Kněz: uctění památky skutečného hrdiny

17.06.2022

Dnes jsem se ve Vrbatově Kostelci zúčastnil pietního aktu k uctění památky vrchního strážmistra Karla Kněze, který byl velitelem zdejší četnické stanice. V roce 1939 založil společně se svými přáteli odbojovou skupinu Čenda. Když gestapo po atentátu na R. Heydricha začalo v roce 1942 se zatýkáním a Karlu Knězovi hrozilo zatčení, učinil hrdinské rozhodnutí. Aby ochránil své blízké a spolupracovníky rozhodl se dobrovolně ukončit svůj život. Tímto skutkem zachránil mnoho životů. Je na nás všech, aby jeho oběť nebyla zapomenuta, abychom si ji stále připomínali, protože byla učiněna pro budoucí generace.