Senát jednomyslně odsuzuje útok Ruské federace na Ukrajinu

25.02.2022

Senátoři dnes na své mimořádné schůzi přijali usnesení, ve kterém mimo jiné konstatovali, že Ukrajina je suverénní, svobodná a demokratická země, o jejíž budoucnosti mají plné právo rozhodnout její občané. 

Zároveň důrazně odsoudili útok Ruské federace na Ukrajinu, kterým hrubě porušila základní normy mezinárodního práva a mezinárodně platné závazky, včetně Charty OSN. Senátoři toto usnesení přijali jednomyslně.