Rozhovor: Současná podoba inkluze snižuje kvalitu vzdělávání na ZŠ

02.04.2019

V loňském roce jste obhájil nejen mandát starosty, ale získal jste i mandát senátora. Co pro vás tento závazek znamená? Jaké hlavní priority jste si vytyčil?

JT: Vážím si důvěry, kterou jsem ve volbách získal a udělám vše pro to, abych tuto důvěru nezklamal. Přenášet zkušenosti z obcí a menších měst do Prahy a pečlivě hlídat, aby nám na venkově "pražská" legislativa alespoň neškodila, když už nám dlouhodobě nepomáhá.

Starostou jste již potřetí. Čeho byste chtěl dosáhnout? Je například něco, co se vám zatím prosadit nepodařilo?

JT: Víte, ono je to tak, že práce starosty teď, v 21. století, už nejsou ta velká, strategická rozhodnutí. Všechny ty obří investice a přebudovávání tváře měst byly udělány zpravidla v devadesátých, transformačních letech a naším dnešním úkolem je spíš drobnými kroky dělat města přívětivějšími a pohodlnějšími (a hezčími). V Havlíčkově Brodě nás trápí hlavně doprava a s tím související stavby a na nich pracujeme.

Ještě před volbami se radnici podařilo uhradit všechny finanční závazky, čímž nyní výrazně ušetří. Plánujete tak nějaké významnější investice nebo se vydáte cestou úspor?

JT: Obojí. Investice ale plánujeme hodně promyšleně, abychom finančně stáli vždy nohama na zemi. Vážím si toho, že se nám v Havlíčkově Brodě podařilo dosáhnout nulové dluhové služby.

Jak náročné je skloubit mandát starosty, zastupitele kraje a současně senátora? Co vás ke kumulaci vede? Stávalo se vám v minulosti, že jste například u svých kolegů zákonodárců neměl dostatečnou podporu?

JT: Náročné to zas až tolik není - chce to jen pečlivě hlídat úkoly a termíny. Zároveň jsem si vědom, že dlouhodobě takto pracovat nechci a uvažuji o tom, že v budoucnu se některé činnosti vzdám. Ostatně po zvolení senátorem jsem rezignoval na své členství ve finančním výboru kraje Vysočina.

Připravujete nějaký konkrétní návrh zákona, který by usnadnil život či jinak pomohl obyvatelům v Havlíčkově Brodě, potažmo kraji?

JT: Za důležitý považuji například svůj podpis pod ústavní stížností senátorů ve věci úhradové vyhlášky. Rozdíl mezi cenou za lékařský úkon v Praze a menších městech je nesrovnatelný a toto jako zákonodárce odmítám akceptovat.

V Horní komoře zastáváte funkci místopředsedy výboru pro vzdělání. Co podle vás české školství nejvíce potřebuje? A nakolik se tyto potřeby daří ministrovi Plagovi naplňovat?

JT: Začátkem roku jsme v senátním výboru pro vzdělávání projednávali zprávu České školní inspekce za rok 2017/2018. Přiznám se, že pro mne to bylo smutné čtení. V několik větách se dá těžko popsat, co všechno je třeba udělat. Vnímám jako velký problém současný stav učňovského školství, špatně fungující inkluzi a nízkou motivaci i platy pedagogů.

Věčným tématem je inkluze ve školství. Podporujete změny ve vyhlášce, s nimiž přišlo MŠMT? Kritici namítají, že jsou změny v rozporu s mezinárodními úmluvami či rozsudkem D. H. nebo se Strategií romské integrace do roku 2020 a dalšími oficiálními dokumenty. Co vy na to?

JT: Inkluzi, tak jak byla provedena, považuji za nešťastnou. Plošné přesouvání žáků se speciálními potřebami na výuku do velkých kolektivů přináší prudký pokles kvality vzdělávání na základních školách. Setkávám se nejen ve svém volebním obvodu s řadou pedagogů a jejich připomínky a názory se v mnohém shodují. Český pokus o inkluzi již stál hodně peněz, které jsme mohli použít naopak na zlepšování našeho kvalitního speciálního školství. Cenu, kterou všichni za špatně nastavené podmínky pro inkluzi platíme, je navíc přetížení třídních učitelů, nedostatečné personální vybavení základních škol, nárůst šikany, zpomalování učebního tempa a odchod chytrých dětí ze základních škol na víceletá gymnázia. Úroveň základních škol rapidně klesá.

Nelze opomenout ani vyloučení Václava Klause mladšího z ODS. Považujete to za šťastné rozhodnutí? A opravdu bylo podle vás vyloučení nutné? Nemůže být vyloučení významného člena pro jeho názor, zejména v liberální straně, jak se ODS prezentuje, pro stranu posledním hřebíčkem do rakve?

JT: Výkonná rada ODS říká, že neměla jinou možnost. Nemám důvod kolegům nevěřit. V životě se stává, že se lidé pro své názory rozcházejí. Jak Občanské demokratické straně, tak V. Klausovi mladšímu přeji, aby se nám v další práci dařilo.

Neobáváte se, že vyloučení ohrozí vnitřní stabilitu strany?

JT: Neobávám. My jsme politická strana, která je na vnitřní dynamice založená, a jsme takto od počátku nastaveni.

Není také vyloučeno, že si Václav Klaus mladší nezaloží vlastní stranu. Co by to pro ODS znamenalo? Přeci jen za ním stojí nemalá část voličské základny strany.

JT: Na naší politické scéně neustále vznikají a zanikají politické strany, tak to bylo, je a bude. Mám důvěru ve voliče a věřím, že si dokáží správně vybrat Obecně si také myslím, že každý voličský zájem má právo na to být zastupován.


Zdroj: Parlamentní listy