Senátor Tecl navštívil Hrochův Týnec

29.05.2019

V rámci svých výjezdních senátorských dnů navštívil senátor Jan Tecl 20. května Hrochův Týnec.

Svůj program zahájil pracovním obědem se starostou města Ing. Petrem Schejbalem a místostarostou Leošem Kaplanem. Představitelé města seznámili senátora s probíhajícími a připravovanými investičními akcemi. Město bude zadávat projekt na využití melioračního příkopu v katastru obce Blížňovice pro zadržování vody v krajině. V současné době jsou před dokončením práce na přístavbě nového pavilonu školy, který jako investiční akce v nákladu 38 miliónů korun byl spolufinancován z regionálního operačního programu. Na slavnostní otevření 30. srpna byl senátor panem starostou také pozván.

Další částí programu byla návštěva mateřské školky. Školka poskytuje ve čtyřech odděleních zázemí pro stovku dětí z Hrochova Týnce a spádových obcí. Školka je zapojena do programu "Skutečně zdravá školka" a do projektu České obce sokolské k rozvoji pohybu dětí. Ředitelka školky Martina Doudová se pochlubila senátorovi moderním vybavením zázemí a pěkným prostředím jednotlivých oddělení i školkové zahrady.

Program pokračoval prohlídkou nově zrekonstruovaného kulturního domu v nákladu 10 milionů korun. Město odkoupilo objekt od soukromého provozovatele, opravilo a nyní bude sloužit společenským a kulturním potřebám města.

Na závěr návštěvy zástupci města doprovodili senátora do zámeckého parku. Otázka řešení rekonstrukce bývalého zámečku, ve kterém v minulosti byl umístěn Dětský domov se školou, je nyní předmětem jednání s Pardubickým krajem. V parku zatím kromě údržby město upravilo plochu pro petangové hřiště.

Před odjezdem z Hrochova Týnce se starosta Petr Schejbal s Janem Teclem domluvili na pokračování ve vzájemné komunikaci při podpoře projektů města a opětovné návštěvě při příští vhodné příležitosti.

Zdroj: Jindřich Šafařík, asistent