Rozhovor pro Regionální agrární komoru Pardubického kraje

16.07.2019

Jaký je Váš vztah k Pardubickému kraji?

Jako chotěbořský rodák jsem to měl na Chrudimsko, zejména do Železných hor a na Hlinecko, jak říkáme, coby kamenem dohodil a zbytek došel pěšky. Hranice mezi Vysočinou a Pardubickým krajem je pouze administrativní čárou, lidé zde ale sdílejí stejné podmínky k životu a vyjadřují také sounáležitost k tomuto krásnému koutu Čech. Možná právě i proto, když se tvořily senátní obvody s podobnými počty obyvatel, přišlo přirozené spojit části okresů Chrudim a Havlíčkův Brod do jednoho volebního obvodu.

Co je dle Vás hlavním cílem práce zemědělce v dnešní době? Považujete národní zemědělství za obor pro národní hospodářství významný i v dnešním globálním světě?

Zemědělství je historicky nejstarším oborem lidské činnosti a ani nejsmělejší technologický pokrok lidstva na potřebě zajištění potravin pro obyvatele na této skutečnosti do budoucna nic nezmění. Technologie jistě usnadňují těžkou práci, která výrobu potravin vždy provázela, ale lidský prvek nikdy zcela nenahradí. Národní zemědělství plní kromě potravinové soběstačnosti také významný úkol krajinotvorný, což zvláště v době, kdy se potýkáme s problémy zadržování půdní vláhy, je záležitost velmi aktuální. Stoprocentní soběstačnost ve výrobě potravin v celé její rozmanitosti je v dnešním globalizovaném světě s ohledem na naše klimatické podmínky a požadavky spotřebitelů již nemyslitelná. Přesto, bylo by neodpustitelnou chybou, přejít na nějakou monokulturní zemědělskou produkci jenom podle měřítek tržních výnosů a rezignovat tak na tradiční výrobu kvalitních českých potravin. Systém dotačních politik Evropské unie do zemědělství by nám to měl i nadále umožňovat.

Považujete zemědělství za atraktivní obor a jaký k němu máte vztah?

Můj dědeček byl soukromý zemědělec a také jeho postihla v 50. letech kolektivizace. Vím proto, jak náročná práce v tomto odvětví je a snažím se zemědělce podporovat.

Proč se podle Vás potýká s generačním problémem?

Generační problém se vyskytuje nejen zemědělství, ale s úbytkem pracovníků se potýká celá řada oborů. Domnívám se, že pravým důvodem, proč se zemědělství věnuje málo mladých lidí, je náročnost práce

Jak vnímáte práci a význam Agrární komory ČR?

Profesní sdružování aktivních lidí považuji za potřebné a účinné zejména v dnešní "pře informované" době. Jedinec má omezené schopnosti účinné kroky nejen prosadit, ale zejména doložit a argumentačně podpořit natolik, aby přesvědčil potřebnou většinu. Proto považuji existenci Agrární komory za významnou a děkuji jejím představitelům za práci, kterou pro nás všechny odvádějí.

Jak byste zhodnotil současnou situaci v zemědělství - ochrana zem. půdy, voda v krajině, vliv obchodních řetězců, ceny potravin?

Současná situace v zemědělství není dobrá. Půda je velmi vyčerpávána, vytěžována některými koncerny bez důrazu na dlouhodobou udržitelnost. Vadí mi postup agrochemických gigantů, kteří na jedné straně dodávají hnojiva, postřiky i stroje a na straně druhé, díky své velikosti, mají trh v hrsti a vykupují zpět produkci za likvidační ceny.

Ceny potravin jsou komplexnější ekonomický problém, kde ovšem nemůžeme izolovat jeden faktor. Musíme také požadovat, aby dotace, které jsou zemědělcům vypláceny, byly využívány efektivně, aby evropské peníze pomáhaly regeneraci zdrojů. Půda se špatným hospodařením ničí a problémy se násobí.

Zemědělskou produkci samozřejmě extrémně zatěžuje sucho a jeho dopady jsou zhoršovány, pokud není kladen důraz na správné hospodaření s vodou na zemědělské půdě. Potřebujeme podporovat taková opatření, která vodu v krajině zadrží.

Můžou zemědělcům podle Vás pomoct i sami spotřebitelé?

Samozřejmě pomoci mohou a myslím, že se tak děje. Podporu vnímám například v rostoucím zájmu spotřebitelů o české potraviny a kvalitní suroviny.

Co aktuálně řeší Senát v oblasti zemědělství?

Velmi mě těší práce kolegů senátorů v nově vzniklé Stálé komisi Senátu VODA-SUCHO, která se zabývá otázkou, jak zabezpečit dostatek vody pro obyvatelstvo. Komise si vytkla za úkol prozkoumat různé prostředky a postupy k zamezení negativních důsledků sucha a navrácení vody do krajiny. Proběhlo již několik schůzí i výjezdní zasedání po moravských závlahových stanicích a ekologicky hospodařících zemědělcích. Komise díky spolupráci regionů, odborníků i politiků navrhne komplexní opatření, která pomohou zajistit nástroje ke zlepšení hospodaření s vodou a půdou. Samozřejmostí bude rovněž zohlednění využití stávajících závlahových stanic a jiných prostředků, jak dostat vodu do krajiny.

Plenární zasedání Senátu se aktuálně na posledním jednání zabývalo situací v lesních porostech. Senát na své červnové schůzi jednomyslně podpořil petici Zdravé a prosperující lesy pro příští generace. Petice, kterou podepsalo přes 16 tisíc lidí, varuje, že v důsledku pomalého a nepříliš efektivního postupu státu při řešení současné kůrovcové kalamity jsou ohroženy statisíce soukromých a obecních lesních majetků ekonomickou a ekologickou devastací. Zástupci petentů vyzvali vládu a Parlament ke skutečné, efektivní a rychlé pomoci majitelům lesů. Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož jsem místopředsedou, uspořádal v této věci veřejné slyšení, na kterém mimo jiné zazněly silné argumenty ze strany Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL): "Lidé jsou v ČR zvyklí, že lesy, bez ohledu na vlastnictví, jsou přístupné všem. Přesto si stále neuvědomují, že současná kalamita není problém jen vlastníků lesů," upozornil například předseda SVOL František Kučera.

Odbyt kůrovcového dříví vázne, ceny se propadly na polovinu a vlastníci lesů se dostávají do vážných finančních potíží, což bude mít v konečném důsledku dopad na všechny obyvatele v ČR. Velká část lesů mizí a bez účinné pomoci státu může zaniknout až jedna třetina lesů. Vlastníci totiž nebudou mít peníze na zalesnění kalamitních holých plání. Senátoři to chtějí změnit. Senát hlasoval pro přijetí petice, označil ji za důvodnou a uložil vládě a dotčeným institucím realizovat mimořádné kroky, které by vlastníkům lesů pomohly současnou situaci v českých lesích zvládnout.

Senát ve svém usnesení důrazně připomíná, že stát nemůže využívat výsledky hospodaření ve státních lesích zejména pro posilování příjmů státního rozpočtu, neboť tím znemožňuje jejich odpovědnou správu a ochranu.

V jakém typu obchodů nakupujete nejčastěji?

Osobně preferuji menší specializované obchody, kde prodávající dokáže poradit s výběrem a také ty, v nichž si koupím české potraviny.

Řešíte původ surovin i v restauraci?

Přiznám se, že restauraci většinou volím na doporučení a podle toho, kde mi již dříve chutnalo.

Jste gurmán, a jaké je Vaše oblíbené jídlo?

Pocházím z Vysočiny a o našem kraji se říkávalo, že tady končí brambory a začíná kamení. Pravdou však zůstává, že brambory patří mezi vysočinská nejoblíbenější jídla.

Přímo v Havlíčkově Brodě se každoročně konají bramborářské dny, jejichž návštěvu nikdy nevynechám a rád ochutnávám výrobky právě z brambor. Jednoduše, na brambory nedám dopustit.

Jaký je Váš oblíbený recept, o který se podělíte s čtenáři.

Určitě jsou to bramboráky upečené s láskou podle tradičních receptů našich maminek a babiček, tedy nesmí chybět česnek ani majoránka. A recept přeci každý zná 😊