Prohlídka kampusu Policejní akademie ČR

20.07.2021
Po červencovém jednání senátního Výboru pro vzdělávání přijal Jan Tecl pozvání rektora Policejní akademie plk. v.v. Mgr. Davida Dlouhého, Ph.D. k prohlídce univerzitního kampusu v Praze na Lhotce. Pro studium na Akademii si uchazeči mohou vybrat Fakultu bezpečnostního managementu či Fakultu bezpečnostně právní. Profesionální, vysokoškolsky vzdělané a vycvičené příslušníky bezpečnostních složek potřebujeme v dobách krizových i klidnějších.  Na PA ČR mohou studovat nejen policisté ve služebním poměru, ale i zaměstnanci ministerstva vnitra a ostatních resortů, jejichž složky rovněž uskutečňují ochranu práva. Škola je otevřena i civilním uchazečům, kteří po dosažení středoškolského vzdělání mají zájem studovat na vysoké škole bezpečnostně právní problematiku.


Senátor Tecl se osobně přesvědčil, že Policejní akademie ČR klade důraz na celoživotní vzdělávání. Studenti zde mají vynikající podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.  Profesionálové na slovo vzatí jsou i zdejší pedagogové. Jejich úspěchy dokládá i ocenění Bezpečnostní rady státu z června tohoto roku. 

Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze je státní vysoká škola univerzitního typu, vůči které vykonává Ministerstvo vnitra ČR působnosti podle § 95 zákona o vysokých školách. PA ČR uskutečňuje v prezenční nebo kombinované formě bakalářský (Bc.), magisterský (Mgr.) a doktorský studijní program (Ph.D.). Studium v každém studijním programu je ukončeno soubornou státní zkouškou z vybraných předmětů a obhajobou bakalářské, diplomové nebo disertační práce. Zájemci mohou shlédnout video ze dne otevřených dveří PA ČR 2021.