#FOLLOWMASARYK

07.03.2020

Letos jsme si připomněli 170. výroční narození prvního československého prezidenta, jemuž generace před námi říkali tatíček Masaryk. K jeho osmdesátým narozeninám byl roku 1930 přijat zákon obsahující větu "Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát". Svými precizními polemikami bořil zavedené pravdy. Vždy veřejnosti předkládal kritiku, která vedla k zamyšlení nad vlastním životem. Jeho myšlenky nás inspirují dodnes.Proto mne jeho letošní jubileum inspirovalo k úvaze nad zranitelností demokracie, o níž se právě T.G.M. zasloužil. S odstupem let vidíme, jak vyspělá je naše společnost, jakých svobod jsme dosáhli. Překonáváme vzdálenosti, létáme do vesmíru, celý svět se dělí o úspěchy v medicíně, obchodu i vědě. V posledních dnech nám velkou životní lekci dává jeden malý virus. Ukazuje zranitelná místa, nutí nás měnit zavedené pořádky, přemýšlet, upravujeme svůj životní styl. Mějme proto v úctě vlastní svobodu, uvědomme si, jaké úsilí stálo naše předky ji získat a připomeňme si myšlenky T.G. Masaryka, který se v osudných okamžicích zasadil o vznik našeho samostatného státu. Brněnská univerzita, nesoucí prezidentovo jméno, inspiruje trefným zvoláním: #FOLLOWMASARYK.