50. výročí profesionálních hasičů v okrese Havlíčkův Brod

16.07.2020

Letošní rok se pro profesionální hasiče na havlíčkobrodsku nese ve znamení významného jubilea půl století existence. Slavnostního setkání u této příležitosti se účastnil i Jan Tecl, kterému bylo nabídnuto pokřtít nově vzniknuvší almanach a přispět do něj úvodním slovem. 

Výňatek z příspěvku:

Milí čtenáři a přátelé,

jsem rád, že mohu jménem města Havlíčkův Brod přispět úvodním slovem do almanachu, který vychází u příležitosti 50. výročí založení profesionální hasičské stanice v našem městě. Již půl století profesionální hasiči v Havlíčkově Brodě zasahují u požárů, chrání životy, podílejí se na pátrání po ztracených lidech , pomáhají při živelných pohromách a mimořádných událostech. Pokaždé se rychle, precizně a s mimořádným nasazením stávají oporou nás všech. Vzpomínka  uznání patří samozřejmě i těm, kteří v uplynulých letech u sboru sloužili a již nejsou mezi námi.

Za dobu působení na havlíčkobrodské radnici jsem se mnohokrát setkal s profesionálním přístupem hasičů a nejednou jsem ocenil jejich rychlou a nezištnou pomoc v nelehkých situacích. Pravidelně dostávám oznámení o jejich výjezdech k požárům, k dopravním nehodám či jiným nebezpečným zásahům. Obdivuji jejich skromnost a zároveň odvahu, se kterou vykonávají svojí práci, jež mnoho z nich považuje za své poslání. Spolupráci města Havlíčkův Brod považuji za nadstandardní a přínosnou.

Rád bych všem našim hasičům popřál do dalších 50 let hodně štěstí, zdraví, statečnosti, životního optimismu a radostných návratů domů.

Vážím si Vaší práce a děkuji, že jste vždy tam, kde je potřeba.