Výročí 430 let od narození "učitele národů"

28.03.2022

Právě tolik let dnes uplynulo od narození Jana Amose Komenského. Výročí narození této osobnosti je u nás v ČR spojeno se Dnem učitelů. Každý z nás si bezpochyby vzpomene na svá školní léta, spolužáky a na pedagogy, kteří nás svými vědomostmi, elánem a energií vtáhli do probírané látky. 

Být pedagogem patří bezesporu k těm nejnáročnějším profesím, umět zaujmout studenty, předat jim vědomosti, být pro ně autorita a zároveň přítel, kterému se mohou svěřit. A proto bych rád všem pedagogům popřál mnoho úspěchů, pilných studentů a to, aby pro ně jejich profese nebyla pouhou prací, ale celoživotním posláním.