ŽIVĚ: schůze Senátu

19.04.2023

Za pár minut startuje 10. schůze Senátu Parlamentu ČR. Zabývat se budeme například: návrhem usnesení k situaci v ÚSTR novelou zákona o ochraně zaměstnanců před platební neschopností zaměstnavatele novelou "liniového" zákona.  

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/prubeh?cid=pssenat_prubeh.pTabNavrhu.pageListFiltr&forEach.action=prubeh&forEach.value=7205&fbclid=IwAR3qeo1tQLFhmZyBnKFrG73_Fc5HHbTxYvdlWNB8FvhFcCMKst--mLGRhi4