Září v Senátu: Odměny pěstounů vzrostou a kojenecké ústavy čeká rušení

10.09.2021

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí předpokládá, že od roku 2025 nebudou moci být umisťovány do ústavní péče děti do tří let věku. Výjimka bude platit pro děti s těžkým handicapem a pro děti umísťované v sourozeneckých skupinách do školských dětských domovů.

Pozvednutá výše odměn pěstounů se bude odvíjet vedle minimální mzdy od počtu dětí, o něž pečují, a od jejich zdravotního stavu. V případě handicapovaných dětí budou odměny vyšší. Základní odměna při péči o jedno zdravé dítě bude ve výši minimální mzdy. U pěstounů poskytujících péči na přechodnou dobu bude základní odměna představovat 1,8násobek minimální mzdy.

Zákon byl i přes četná upozornění na legislativní chyby schválen s odůvodněním, že bude čas je opravit.

Další podrobnosti naleznete v článku ČT24.