Vystoupení Jana Tecla k legálnímu zakotvení distanční výuky

21.08.2020

Přepis vystoupení níže:

"Úvodem mi dovolte, abych Vám poděkoval za manuál, který obdrželi ředitelé všech škol a vnesl jasno do organizace výuky ve školním roce 2020/2021 v souvislosti s covidovou situací. Školský zákon, který zde projednáváme, považuji za důležitý a jsem rád, že jeho hlavním cílem je legalizace distanční výuky. Dovolte mi, abych zde zmínil mé připomínky k této novele zákona.

Za prvé je to termín a způsob projednávání. Již během měsíce března jsme věděli, že koronavirová krize se protáhne a zasáhne do období po 1. září 2020, kdy začíná školní výuka. Rozumím tomu, že nejprve bylo potřeba na MŠMT přijmout opatření ke zdárnému ukončení loňského školního roku a přípravě přijímacích zkoušek. Přesto si však myslím, že jsme se novelou tohoto zákona mohli zabývat mnohem dříve. Nemuselo to být formou legislativní nouze, ale řádným legislativním procesem. Vznikl by nám tím prostor na kvalitní posouzení toho zákona a projednání s odbornou veřejností. 

Přiznám se, že v souladu s projednáváním této novely jsem čekal, že dostaneme odpověď na otázku, která bude zajímat všechny rodiče, jejichž dětí se bude týkat distanční forma vzdělávání. V současné době má rodič nárok na ošetřovné ve výší 60% po dobu devíti dnů. U samoživitelů je to 16 dní. Může se lehce stát, že distanční výuka bude probíhat po delší dobu. Tady nemám odpověď pro rodiče na otázku, zda budou mít nějaké příjmy. Tady vláda zaspala a současně se školským zákonem se měla řešit i tato problematika. Dnes na to zkrátka neznáme odpověď. 

Třetí moje poznámka se týká přenosu kompetencí z Parlamentu ČR na Ministerstvo školství. Ústava nám rozděluje moc na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Do této chvíle jsem nenašel relevantní důvod, proč k přesunu kompetencí v novele zákona dochází. Určitě nemůže být argumentem operativnost, protože, jak vidíme, v pondělí vláda schválí návrh novely, ve středu jí schválí poslanci, ve čtvrtek projednává Senát a v pátek ji může pan prezident podepsat.

Vážený pane ministře, stručně jsem se snažil vyjmenovat důvody, které mne vedou k tomu, že novelu návrhu zákona nepodpořím a současně vyjadřuji lítost, že jsme neměli více času se této novele věnovat. 

Závěrem mi dovolte, abych z tohoto místa poděkoval všem pedagogům za to, jak v jarních měsících dokázali na tuto mimořádnou situaci reagovat. Mé poděkování patří i všem rodičům, protože ani pro ně to určitě nebylo jednoduché a dokázali vše zvládnout."