Jan Tecl: výjezdní dny na Chrudimsko hodnotím vždy velmi přínosně

19.11.2021

Ve čtvrtek 18. listopadu Jan Tecl navštívil Chrudimsko. Program výjezdního dne zahájil na Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi. Škola je se svými 476 žáky a 39 vyučujícími druhým největším gymnáziem v Pardubickém kraji. V hodinovém rozhovoru s paní ředitelkou Klárou Jelínkovou probrali vliv mimořádných epidemiologických opatřeních na chod školy. Senátor ocenil přínos paní ředitelky na postupné modernizaci budovy a zařízení gymnázia. Zajímal se o současné trendy pojetí výuky, ale také o činnost studentské samosprávy při projednávání návrhů podaných žáky, učitelským sborem a vedením školy. Na závěr setkání nabídl umožnit vybrané skupině studentů a pedagogů návštěvu Senátu Parlamentu ČR s osobním doprovodem.

Následující setkání proběhlo, formou pracovního obědu, s paní starostkou Trhové Kamenice Ivou Dostálovou. Obyvatelé tohoto městyse, zahrnujícího šest částí obce, mají přístup k občanské vybavenosti v podobě mateřské a plně organizované základní školy, zdravotního střediska praktického, dětského a zubního lékaře, lékárny, knihovny a několika sportovišť. Paní starostka informovala senátora o proběhlých investičních akcích, jako například dokončené kanalizaci a plánech na příští období. Na závěr zastávky v Trhové Kamenici si Jan Tecl v doprovodu paní starostky prohlédl expozici muzea v budově bývalé fary.

Další část odpoledne patřila návštěvě dvou obcí mikroregionu Hlinecko. V Kameničkách senátora Tecla přivítali starosta obce Robert Adámek s místostarostou Janem Hladkým. V obci se daří udržovat pestrý spolkový život; zájmovými sdruženími jsou Fotbalový klub Kameničky, Sbor dobrovolných hasičů, Junák a místní Osvětová beseda. V budově bývalé továrny vznikne kulturní a komunitní centrum a přáním do budoucna je výstavba tělocvičny vedle sokolovny.

V nedalekém Vojtěchově u Hlinska pak pan starosta Jaroslav Kyncl debatoval s Janem Teclem o legislativě dopadající na komunální samosprávu a rozvoj menších obcích, konkrétněji o administrativní zátěži nebo podmínkách zákona o zadávání veřejných zakázek. Představitelé obou obcí uvítali zájem senátora na pokračování vzájemné komunikace a udržování kontaktu.