Slavnostní otevření nové budovy školy v Hrochově Týnci

04.09.2019

Senátor Jan Tecl se v pondělí 2. září zúčastnil slavnostního otevření nové budovy Základní školy v Hrochově Týnci.
Účast na slavnostním otevření přístavby školy přislíbil Jan Tecl starostovi města Ing. Petru Schejbalovi již při návštěvě Hrochova Týnce v květnu tohoto roku. V krátkém vystoupení na úvod programu senátor poděkoval za pozvání, zmínil svůj obdiv, že i v menších městech dokážou lidé velké věci a popřál žákům, aby se jim v novém prostředí líbilo a dařilo. Poté si společně s přítomnými místními občany, rodiči a žáky, za doprovodu starosty města a ředitelky školy Mgr. Jiřiny Macháčkové prohlédl nový pavilón. Při provázení si paní ředitelka se senátorem v ohlédnutí na vlastní školská léta potvrdili společný zájem o matematiku.
Investiční akce v nákladu 38 milionů korun byla spolufinancována Evropskou unií z regionálního operačního programu částkou 28 milionů korun a zbývající část město zaplatí z poskytnutého úvěru. Přístavbou vznikly nové odborné učebny pro výuku cizích jazyků, přírodovědných předmětů a cvičná kuchyň. Získaným dotačním titulem se škola zavázala po dobu udržitelnosti projektu spolupracovat s okolními školami, mateřskou školou a v nových učebnách bude nabízet vzdělávací aktivity pro veřejnost.
Žáci budou v nových učebnách absolvovat výuku přírodovědných předmětů s užitím moderních technologií a budou mít možnost zpracovávat laboratorní měření se zaměřením na praxi. Z mimoškolních aktivit se plánují přírodovědné soutěže, besedy s cestovateli, cizojazyčné komunikace a konference, čtenářské dílny, kroužky anglického jazyka, tematická vaření apod. Zkvalitněním výuky v moderně vybavených učebnách škola sleduje záměr naplněnosti žáky ze spádových oblastí a také snížení odlivu žáků 5. a 7. tříd na víceletá gymnázia.