Školství a potravinářský zákon: závěry senátorů ze 7. schůze

19.03.2021

Na březnové schůzi Senátu bylo projednáno přes 30 bodů a vedly se zajímavé polemiky v diskusích trvajících přes 26 hodin. Nejzajímavější debata a nejvíce připomínek bylo ke dvěma odlišným tématům. 

Zákon o pedagogických pracovnících přináší řadu důležitých změn. Do Sněmovny jsme tuto novelu vrátili s pozměňovacími návrhy, které pomáhají kompromisu. Významná část odborné veřejnosti sdílí názor, že není v pořádku, aby zejména na druhém stupni základních škol vyučovali nepedagogičtí pracovníci. Na druhou stranu školství bylo dlouhá léta natolik zanedbáváno, že umožnit zapojení vysokoškolsky vzdělaných odborníků z praxe je jedním z řešení, a to zejména tam, kde se školy potýkají s obecným nedostatkem kantorů. Ředitelé škol v případě, že tento zákon bude schválen, získají významnou pravomoc. Je však potřeba vymezit jasná pravidla. Hlavní podmínkou pro nepedagogické pracovníky s praxí je doplnění pedagogického vzdělání do tří let.

Druhým, neméně důležitým bodem proběhlé schůze byl návrh potravinářského zákona, který by ukládal obchodům větším než 400m2 prodávat většinu českých potravin. Tento návrh z pera ministerstva zemědělství je účelově napsaný ve prospěch velkých potravinářských koncernů, zato v neprospěch spotřebitelů. Zcela odporuje jak evropským pravidlům volného trhu, tak i pravidlům Světové obchodní organizace WTO. Senát. důrazně pozměněnou novelu vrátil zpět do Sněmovny. Více o projednávání tohoto zákonu naleznete ZDE.

Celý program uplynulé schůze si můžete projít ZDE.