Setkání senátora Tecla se zástupci zemědělců v Chrudimi

21.03.2019

Na pozvání Agrární komory Chrudim navštívil senátor Jan Tecl ve čtvrtek 21. března rozšířené jednání jejího okresního představenstva a dozorčí rady. Motivem k setkání byla nabídka spolupráce a využití poznatků představitelů Agrární komory při projednávání legislativních norem s dopadem do zemědělství.

Setkání se zúčastnilo 12 zástupců pěstitelů, chovatelů skotu, prasat a drůbeže, včetně výrobců masných, mléčných a pekárenských produktů. Po vzájemném představení a uvedení zaměření jednotlivých podniků následovala diskuse, při které zemědělci nastínili největší problémy ve svém sektoru.

V průběhu diskuse byla pak zmíněna následující témata. Tlak obchodních řetězců a problém výkupních cen zemědělských produktů pod výrobními náklady. Překážky v zaměstnávání cizích státních příslušníků, konkrétně Ukrajinců a uznávání jejich řidičského oprávnění pro traktory. Otázka potravinové soběstačnosti v souvislosti se snižováním výměry obdělávaných ploch. Problém sucha a zadržování půdní vláhy. V důsledku sucha úbytek organické hmoty pro půdu a snižování živočišné výroby. Působení sdělovacích prostředků a mediální obraz o zemědělství.

Senátor Jan Tecl uvedl jako příklad problém dvojí kvality potravin v podmínkách jednotného evropského trhu. Poděkoval přítomným za otevřenou diskusi a vyzval zástupce komory k pokračování spolupráce předkládáním dalších námětů prostřednictvím své kanceláře v Chrudimi.