Rotmistr Stanislav Kobrle: připomínka chotěbořského hrdiny

22.11.2021

Stanislav Kobrle je, bohužel, jeden z nejvíce zapomenutých československých válečných hrdinů. Po přežití třech let v Gulagu prošel boji u Sokolova, osvobozoval Kyjev a Pravobřežní Ukrajinu. 6. listopadu 1944 padl v bojích na Dukle ve věku pouhých 23 let.

Připomenout si 100. výročí narození tohoto mladého hrdiny a chotěbořského rodáka bylo pro senátora Tecla velikou ctí. Poděkování za organizaci piety, jíž se zúčastnili i zástupci rodiny rotmistra, směřoval zejména historikovi Jiřímu Klůcovi, zástupcům města Chotěboř a hejtmanovi Kraje Vysočina - Vítězslavu Schrekovi.