Respirátorové linky od Tchaj-wanu v provozu

08.04.2021

Všech 5 nových linek na výrobu respirátorů, které vloni do České republiky věnoval Tchaj-wan, je již v plném provozu. Výrobní kapacita těchto linek se pohybuje okolo 5 milionů respirátorů měsíčně. Firmy GOOD MASK a InoCure se zavázaly 5 % produkce respirátorů z tchajwanských linek darovat prostřednictvím Senátu ČR na dobročinné účely. Senátoři začínají s jejich distribucí potřebným a 6 měsíců je budou zdarma rozvážet po svých regionech.

Takto vyrobené ochranné pomůcky se skládají výhradně z českých komponent. Darováno bude 5 % produkční kapacity linek, což dělá 200 000 kusů měsíčně. Výrobní linky do České republiky daroval Tchaj-wan jako výraz vděčnosti za loňskou návštěvu předsedy Senátu a poděkování za podporu spolupráce mezi těmito demokratickými zeměmi. 

Jednu z prvních zásilek ochranných pomůcek doručil Jan Tecl začátkem dubna do Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) v Havlíčkově Brodě. Ve středu 7. dubna, cestou do chrudimské kanceláře, předal senátor Tecl další část dubnového daru respirátorů ve Slatiňanech. Společně se starostou města Ivanem Jeníkem, místostarostou Stanislavem Šťastným a předsedkyní celorepublikového výkonného výboru Svazu diabetiků Olgou Slachovou předali členům této organizace 2 balení respirátorů po 3 kusech, a to pro každého člena Svazu na Chrudimsku. Organizace letos slaví výročí 30 let od založení a každý z 220 členů pobočného spolku Svazu diabetiků ve Slatiňanech, největšího spolku v Pardubickém kraji, dostává již zmíněných 6 kusů na osobu. Dohromady si diabetici z prvního daru rozdělí 1320 kusů respirátorů FFP2.