První srpnová schůze Senátu

02.08.2023

Po týdnu opět zasedáme do senátorských lavic na první srpnové schůzi Senát Parlamentu ČR. Na programu máme například: novela zákona o o soudních exekutorech a exekuční činnosti, žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu s jmenováním soudců Ústavního soudu, novela zákona o silničním provozu. 

Online můžete sledovat zde: https://www.senat.cz/cinnost/webtv/?fbclid=IwAR1SKkpla3T2Xb0phq8W1I1ko2Qs7a07xQ-iTOMax4FHGW8Z743orNtNLkk