Příjemná zastávka ve Slavíkově

06.04.2023

Mile mne překvapilo, jak aktivní je pan starosta Luboš Culek z obce Slavíkov. Nejenže se odpovědně věnuje vedení úřadu, ale je aktivní i v SDH a mysliveckém sdružení. Ačkoliv Slavíkov má "jen" 293 obyvatel, tak si cením toho, že v obci je dům s pečovatelskou službou, který spadá do kompetence paní místostarostky Elišky Břízové.