Přepis vystoupení senátora Tecla na 10. schůzi Senátu dne 25.7. 2019 k zákonu o poštovních službách

31.07.2019

Poštovní licence ukládá České poště povinnost plnit úkoly bez ohledu na to, jaké výdaje jsou s tím spojené. Proto souhlasím s tím, že stát má povinnost hradit tyto výdaje. Důležité je, že má hradit pouze náklady, které český stát po poště požaduje, a nehradí náklady související s komerčními službami. Věřím, že přijetí tohoto zákona znamená i podporu venkova v tom smyslu, že již nebude docházet k rušení dalších poboček České pošty. Zároveň věřím, že navýšení prostředků bude znamenat i možnost vytvoření lepších podmínek pro zaměstnance České poště, a to i ve mzdové oblasti.
Já osobně jsem svoji pracovní kariéru na poště začínal. Vím, o jak náročnou práci se jedná. Málokdy si uvědomujeme, že např. doručovatelé pracují, i když je venku horko, jako je například dnes, či naopak v zimě, kdy mrzne nebo chumelí. Chtěl bych poděkovat vedení České pošty, že navzdory omezeným finančních prostředků pokračuje modernizaci svých poboček. Nedávno jsem se zúčastnil otevření zmodernizované pošty v Chotěboři na Havlíčkobrodsku.
Rád tedy podpořím návrh tohoto zákona a věřím, že přispěje i ke zkvalitnění služeb České pošty a práce pracovníků České pošty, které si vážím. Děkuji za pozornost

Vystoupení v rozpravě při projednávání senátního tisku č. 121  dne 25.7.2019.

Další informace k tématu zde.

Tiskový briefing Senátorského klubu ODS před zahájením 10. schůze Senátu 24.07. 2019.
K poštovnímu zákonu čas 4:50 - komentář senátora Nytry k projednávání tisku č. 121 o poštovních službách.