Povodně na Chrudimsku

15.06.2020

V neděli 14.6. 2020 došlo v některých částech České republiky po prudkých deštích k rozvodnění jindy klidných potoků a říček, které způsobilo záplavy. 

Bleskové povodně si naštěstí na Chrudimsku nevyžádaly žádné oběti na lidských životech, došlo však k nemalým materiálním škodám. Zvláště dramatická byla situace v Heřmanově Městci, kde "padesátiletá voda" zaplavila suterén Domova pro seniory, přilehlý zámecký park a také mnoho rodinných domů. Za této situace patří velké uznání jednotkám Hasičského záchranného sboru za záchranu životů a majetku postižených místních obyvatel. Poděkování patří také mnoha dobrovolníkům, kteří pomáhali při odstraňování následků povodně.

Soudržnost je projevem občanské společnosti a solidarita v pomoci potřebným k sounáležitosti patří. Po konzultaci s panem starostou Heřmanova Městce proto uvádíme transparentní účet města pro pomoc nejvíce postiženým domácnostem (123-2047430277 / 0100).

Zdroj fotografií: ZDE