Politická korida: Byli krajští zastupitelé Vysočiny pro prodloužení nouzového stavu?

29.04.2020

Jan Tecl: "Jsem přesvědčený, že zejména v době krize je nejpotřebnější jednat nejen s rozvahou, ale zejména podle principů a schémat nastavených zákony. Zákony, které vznikaly v klidné době pro tento účel. Proto máme v České republice krizový zákon."

Jaký názor na ukončení/prodloužení nouzového stavu máte Vy a proč?

JT: Jsem přesvědčený, že zejména v době krize je nejpotřebnější jednat nejen s rozvahou, ale zejména podle principů a schémat nastavených zákony. Zákony, které vznikaly v klidné době pro tento účel. Proto máme v České republice krizový zákon.

Jak potvrdil čtvrteční soud, musíme nejen znát formální kritéria pro vyhlašování opatření k omezení pohybu osob či omezující podnikání, ale zejména musejí být tato opatření vyhlašována právě podle krizového zákona. Soud potvrdil obavy, že kabinet postupoval nezákonně. Nechci, aby vláda v krizi jednala zmateně a v některých momentech i protiprávně. Lidé musejí mít i v nouzovém stavu právní jistotu, musejí vědět, že představitelé státu jednají se znalostí faktů, rizik a dokáží ochránit jejich zdraví i zájmy. Soudci v odůvodnění rozsudku uvedli, že jsou si vědomi účelu, za kterým byla mimořádná opatření přijata. Proto špatná opatření ministerstva zdravotnictví soud nezrušil okamžitě, ale dal vládě určitý prostor, aby doposud závadný právní stav napravila. Podobně se odvíjela a bude odvíjet debata i v Parlamentu. O prodloužení nouzového stavu může rozhodnout po debatě a na základě ústavního zákona o bezpečnosti pouze Poslanecká sněmovna. Počkejme si na argumenty, které vláda předloží. Poslanecká sněmovna se sejde 28. dubna.

Nakolik koronavirová krize ovlivnila Vaší pracovní činnost?

JT: Samozřejmě jde o významnou změnu v pracovním režimu i povinnostech, protože děláme úplně jiné věci, než jsou standardní. V tuto chvíli se s kolegy z radnice v Havlíčkově Brodě naplno věnujeme krizovému řízení fungování města. Domlouvali jsme změny nutné pro zajištění nouzového stavu - například uzavření městských organizací, změny v MHD, zásobování rouškami i zdravotnickým materiálem - ale i tisíce dalších maličkostí. Důležité je, aby všichni věděli, co mají dělat a měli jasné zadání pro svou práci. Zúčastnil jsem se rovněž všech 3 mimořádných schůzí Senátu ČR, kde jsme připomínkovali a nakonec ve většině schválili vládní balíčky pomoci. Obracejí se na nás aktivní jednotlivci i celé pracovní kolektivy, starostové menších obcí, jejichž pracovní nasazení je také obrovské. Buďme k sobě vstřícní, tolerantní a chovejme se tak, abychom se zbytečně nevystavovali riziku. Zachovávejme si nadhled, klid a rozvahu. Chraňme zejména slabší. Věřím, že společně to zvládneme!

Zdroj: ZDE

V původním článku jsou uvedeny také odpovědi dvou dalších krajských zastupitelů.