Podpořili jsme zvýšení příspěvku na bydlení!

20.01.2022

Cílená pomoc lidem zasaženým energetickou krizí je důležitá. Směřuje za těmi, jež zasáhly zvyšující se ceny energií.