PF 2022

31.12.2021

Milí přátelé, dovolte mi popřát Vám všem klidné vánoční dny a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, tolerance, vzájemného pochopení a naděje.