Otevírání přístavby Základní školy ve Ždírci nad Doubravou

14.09.2019

Druhou zářijovou sobotu Jan Tecl s radostí věnoval mj. slavnostnímu otevření nové přístavby ždírecké Základní školy. Po zahajovacím proslovu pana starosty Bohumíra Nikla zazpíval pěvecký sbor složený z nejmladších žáků školy. Poté již následovala komentovaná prohlídka samotné přístavby. Celá stavba probíhala za plného provozu školy, což samozřejmě situaci komplikovalo. Všichni si s tím nicméně poradili naprosto skvěle a výsledek opravdu stojí za to! Nové jsou jak jazkově zaměřené, tak přírodovědné učebny. Ty jsou navíc opravdu špičkově vybaveny, žáci zde mají úplně nové možnosti rozvoje svých znalostí a poznatků. Na závěr akce přichystali zástupci školy v čele s panem ředitelem oceňování těch nejúspěšnějších žáků. Odměny však nebyly udělovány pouze za studijní a reprezentativní úspěchy, ale také za dobré skutky a příkladnou morálku žáků.

Nejedná se o žádný malý projekt, celkové náklady rekonstrukce převyšovaly 80 milionů korun. Velká část sumy byla financována z evropských zdrojů za pomoci Ministertstva pro místní rozvoj.

Senátor Tecl při svém projevu velice ocenil práci ždíreckých zastupitelů, kterou s radostí sleduje již delší dobu. Žákům a celému pedagogickému sboru popřál, ať se jim v novém prostředí co nejvíce daří po všech stránkách.

Obec se rozvíjí správným směrem a místní občané mohou být právem hrdí.