Oficiální zahájení stavby obchvatu Havlíčkova Brodu

19.12.2019

Hned následující den po poklepání na základní kámen stavby obchvatu Chrudimi se Jan Tecl účastnil rovněž oficiálního zahajování stavby havlíčkobrodského obchvatu. Jak je z úvodní fotografie patrné, zahajování proběhlo stejným způsobem. Výstavbou nové komunikace dojde k výraznému snížení dopravní zátěže v centru Havlíčkova Brodu. Spolu s již dokončenou navazující severovýchodní částí obchvatu se tranzitní a osobní doprava přemístí mimo zastavěné území, čímž se zásadně zlepší plynulost silničního provozu v ulicích města. Dalším přínosem bude zvýšení bezpečnosti, jelikož se poklesem intenzity provozu sníží riziko střetu vozidel s chodci.

Stavba je bezprostředním pokračováním severovýchodního obchvatu města Havlíčkův Brod. Rozsah stavby jihovýchodní části je dán požadovaným propojením stávající okružní křižovatky na východním okraji města (příjezd po silnici I/34 ve směru od Pardubic) a napojením na stávající silnici I/38 jižně od Strážného vrchu. V budoucnu na tuto jihovýchodní část naváže ještě připravovaný jihozápadní obchvat.

Zdroj informací ZDE.