Návštěva v obci Vápenný Podol

07.09.2023

Pořád jsou ještě místa, kde není pokrytí telefonním signálem samozřejmostí. Obec Vápenný Podol mezi ně patří. S panem starostou Čeňkem Kalinou jsme se domlouvali na postupu, jak dosáhnout toho, aby i v této obci bylo telefonování běžné.