Na návštěvě v Centru J. J. Pestalozziho

08.02.2019

Centrum J. J. Pestalozziho poskytuje v Havlíčkově Brodě sociální služby prostřednictvím Domu na půl cesty, který pomáhá především mladým lidem ve věku do 26 let, kteří přicházejí z dětských domovů, výchovných ústavů, ochranné léčby či výkonu trestu a chtějí řešit ztrátu bydlení. Velmi si vážím práce sociálních pracovníků, jež těmto lidem pomáhají zvládnout návrat do samostatného života a pracují na jejich osobnostním rozvoji. Práce s touto cílovou skupinou vyžaduje nejen erudovanost, ale také lidský přístup a vysoké morální a osobnostní hodnoty. Na tuto instituci i všechny její zaměstnance hledím s úctou a uznáním.