Místostarosta Stanislav Šťastný o návštěvě senátora Tecla ve Slatiňanech

17.09.2020

S.Š.: V úterý 15. 9. 2020 navštívil Slatiňany Jan Tecl, který je senátorem za náš volební obvod a též starosta města Havlíčkův Brod. Po přivítání na radnici starostou města Ivanem Jeníkem jsme společně diskutovali nad aktuální situací týkající se problematiky koronaviru a jeho dopadů na rozpočty měst a obcí. Dále se pan senátor zajímal o plánované investice našeho města a s tím související složitost legislativy týkající se zdlouhavosti a složitosti stavebních řízení i různých povolovacích procesů ústředních orgánů.

S. Š.: Po jednání na radnici následovala návštěva hřebčína a prohlídka zámku s poutavým výkladem pana kastelána. Senátora Tecla velmi zaujalo rekonstruované "dětské hospodářství", zřejmě i proto, že v Senátu pracuje ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Při prohlídce senátor ocenil pokrokovost zdejšího hradního pána nejen při rozhodování o způsobu vzdělávání svých dětí. Chtěl bych poděkovat panu senátorovi za zájem o město Slatiňany a zároveň ještě jednou poděkovat panu kastelánovi a panu řediteli hřebčína za jejich čas a výklad.


Informace o zámeckém areálu najdete ZDE. Například již zmiňované dětské hospodářství je velkou zajímavostí komplexu. V minulosti sloužilo k výchově šlechtických dětí. Děti si zde hravou formou vštěpovaly základy hospodaření, obdělávání záhonů, chov drůbeže, psaní dopisů či vaření.