Pátá schůze Senátu: Čerpání kompenzačního bonusu i pro podnikatele v úpadku

27.01.2021

Na 5. schůzi Senátu odsouhlasili senátoři možnost čerpání kompenzačního bonusu i pro podnikatele v úpadku. Nárok osob v úpadku na čerpání jakékoli pomoci od státu byl od jara ze zákona vyloučen, přestože tito podnikatelé jsou schopni plnit své povinnosti směrem ke státu. 

Lze doložit, že tyto osoby plní svůj reorganizační plán a řídí se pokyny vyplývajícími z rozhodnutí soudu o úpadku. Přesto na peněžitou pomoc dosud nedosáhli. Protože je kompenzační bonus určen především jako forma podpory osobám, na které bezprostředně dopadla aktuální státní opatření, bylo od počátku nevhodné činit rozdíly mezi osobami v úpadku a ostatními zasaženými podnikateli. Již v prosinci Jan Tecl v této věci písemně interpeloval ministryni financí. 

Je dobře, že novelu zákona nakonec vláda do legislativního procesu předložila, přestože odpověď paní ministryně naznačovala spíše opak. V únoru budou poslanci rozhodovat o kompenzačním bonusu znovu a věřím, že akceptují i pozměňující návrhy Senátu týkající se kompenzace obcím.

Níže je interpelace přiložena i s odpovědí ministryně.