Konference "Proměny krajiny Žďárských vrchů"

22.09.2021

Jan Tecl společně s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem přijali záštitu nad třídenní konferencí "Proměny krajiny Žďárských vrchů", konanou u příležitosti 50. výročí vyhlášení CHKO Žďárské vrchy. Slavnostní zahájení konference proběhlo v pondělí 20. září v prostorách Hlavního sálu Senátu PČR. Po následující dva dny se odborná část konference přesunula již do samotné CHKO Žďárské vrchy.

Zahájení pražské části konference se ujal Miloš Vystrčil, Jan Tecl svou zdravici pronesl při zahájení odborné části konference. 

Dobrý den, vážení hosté,

rád bych Vás pozdravil u příležitosti zahájení odborné části konference k 50. výročí vzniku CHKO Žďárské vrchy a poděkoval za možnost tyto Vaše oslavy zaštítit. Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy leží na území okresů Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Chrudim a Svitavy.

Moc mě těší, že po loňském úsilí se nám společně podařilo Vaši konferenci slavnostně zahájit právě včera v prostorách Valdštejnského paláce - sídla Senátu ČR. Ozdobou včerejšího slavnostního zahájení byla úvodní řeč druhého nejvyššího ústavního činitele ČR, mého kolegy, vysočinského senátora Miloše Vystrčila, který nazval Vysočinu klenotem České republiky a některé její části, mezi které Žďárské vrchy rozhodně patří, označil za jedno z nejčistších a nejzachovalejších území z hlediska ochrany životního prostředí. Přestože celá Vysočina, Žďárské vrchy nevyjímaje, v poslední době velmi trpí a to nejen kůrovcem. Považuji za nesmírně důležité zachovat zdejší přírodní krásy pro budoucí generace.

I proto si vážím těch, kteří před více než 50 lety přišli s myšlenkou CHKO Žďárské vrchy a prosadili tento způsob ochrany přírody. Vážím si jejich dosavadního úsilí i Vaší péče o krajinu Žďárských vrchů a děkuji Vám, pracovníkům Agentury ochrany přírody za současnou starost o podobu zdejší krajiny i za práci při obnově přírodních krás.

Jako člen senátního výboru pro vzdělávání chci vyzdvihnout vaši osvětovou činnost a pomoc s výchovou dětí k péči a lásce k přírodě, k prostředí, ve kterém žijí, vyrůstají. Pro ochranu přírody potřebujeme, aby vyrůstali lidé, kteří přírodě nejen rozumějí, ale kteří ji mají rádi. Jak zaznívá také ve filmu z dílny CHKO Žďárské vrchy: "Dodávám, že nestačí jen doufat, že alespoň někde budou brát dnešní děti dědictví po svých předcích, jako své poslání. Děkuji Vám, že mladou generaci k zájmu o přírodu a její ochranu vedete."

Přečetl jsem si také, že k 50. výročí CHKO si oblast Žďárské vrchy nadělila "Dům přírody", což je v pořadí deváté české návštěvnické středisko AOPK a leží v obci Krátká u Sněžného. Dnes odpoledne je to jedna z možností, kam se v rámci programu vaší konference je možné vydat. Dům stihl získat již dvě ceny - Cenu hejtmana kraje Vysočina i cenu veřejnosti za zdařilou rekonstrukci památkově chráněného statku a proměnu na návštěvnické středisko chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Jakub Hruška z Akademie věd ČR dnes pohovoří o současných Výzvách pro ochranu přírody, o extremizaci počasí i příčinách a důsledcích kůrovcové kalamity. I další program konference "Proměny krajiny Žďárských vrchů" je velmi podnětný. Přeji Vám, aby byly přednášky pro Vás inspirativní, následná diskuse přispěla k hledání funkčních řešení, která zabezpečí ochranu přírodního bohatství naší země a podpoří pestrost přírody.

Shlédnutí krátkého filmu CHKO Žďárské vrchy z roku 2002 s názvem: Krajina útulná - Žďárské vrchy je možno ZDE. Veškeré informace ke konference naleznete ZDE.