REZIDENČNÍ HOSPIC Chrudim 

30.05.2021

Při květnové návštěvě Chrudimi předal Jan Tecl respirátory i v nově zrekonstruovaném Rezidenčním hospicu v Chrudimi. Setkání s paní ředitelkou MUDr. Marií Blažkovou proběhlo v přátelském duchu. Senátor Tecl ocenil nejen architektonické pojetí zrekonstruovaného Hospicu, ale zejména poděkoval zakladatelům MUDr. Marii Blažkové a MUDr. Jiřímu Košťálovi za energii, kterou vkládají do péče o druhé.

Rezidenční hospic je zdravotnické zařízení Hospice Chrudim z.ú., které nabízí nadstandardní ubytování v malometrážních bezbariérových bytech se zajištěním nepřetržitých zdravotních a sociálních služeb. Je určen pro nemocné s pokročilým, především onkologickým onemocněním, kteří ještě nepotřebují lůžkový hospic, ale z různých důvodů nemohou nebo nechtějí být doma a současně nemohou být přijati do zařízení sociálních služeb (domovy pro seniory, pečovatelské domy). Není určen pro nemocné v samém závěru života. Lůžka v něm nejsou registrována a hrazena z veřejného zdravotního pojištění podle tzv. "ošetřovacícho dne", financování provozu i indikace k přijetí jsou proto odlišné od lůžkového hospice, i když cílová skupina je v zásadě shodná. Na rozdíl od lůžkového hospice je vystavěn v centru Chrudimi. Vznikl rekonstrukcí a nádstavbou památkově chráněného domu ve Štěpánkově ulici. Součástí objektu dokončeného v březnu 2021 je i podloubí směrem do ulice a dále nádvoří a zahrada nad hradbami. Provozovatelé předpokládájí úzkou spolupráci se zařízeními Komplexního onkologického centra Pardubice a s praktickými lékaři.

PODĚKOVÁNÍ zakladatelů Rezidenčního hospice MUDr. Marie Blažkové a MUDr. Jiřího Košťála

Děkujeme všem, kteří v uplynulém roce poznamenaném pandemií nerezignovali na solidaritu a neztratili ideály. Děkujeme všem, kteří s námi sdílejí radost z dostavby hospice ve Štěpánkově ulici. Děkujeme našim zaměstnancům - pomáhají naplňovat naši vizi vytvořit bezpečné prostředí pro nemocné v závěru života. Děkujeme i našim nemocným - svým postojem k onemocnění i umírání se nejednou stávají inspirací pro naše životy.

Zdroj: Výroční zpráva Hospic Chrudim