Další milá návštěva v Senátu

08.09.2023

Každý rok se ve Vrbatově Kostelci účastním pietního aktu k uctění památky vrchního strážmistra Karla Kněze, který byl zapojen do protinacistického odboje. Bylo mi velkou ctí přivítat v Senátu zástupce pořadatelů tohoto pietního aktu.