Česká školní inspekce: dopady pandemie na distanční vzdělávání

03.06.2021

Tento týden byla na senátním školském výboru projednávána zpráva České školní inspekce o dopadech pandemie na jarní část distančního vzdělávání v základních a středních školách. Je všeobecně známo, že české školy byly pro prezenční výuku zavřené nejdéle v celé Evropě. Zpráva konstatovala rozdíly v přístupech k online vzdělávání. Kde z nejrůznějších důvodů školy nedokázaly nabídnout svým žákům přizpůsobený rozvrh a obsah výuky, tam se výrazně snižovala aktivita jednotlivců, čímž se kvalita jejich vzdělávání zhoršila. To potvrdily i nedávné výsledky SCIO testů, v nichž byly otázky přizpůsobeny prezenční výuce.

Zkušenosti nabité distanční výukou znamenají mj. i důraz na porozumění žáků a praktickou aplikaci nových zkušeností. Naopak je třeba zmírnit nároky na encyklopedické znalosti žáků při zkouškách a testech. Zpráva je kvalitní reflexí dopadů distanční výuky a věřím, že budou ředitelé škol i MŠMT s jejími závěry pracovat.

Shrnutí nejdůležitějších bodů:

☑️ Včas připravit organizaci ŠR 2021/2022 a revizi ŠVP zejména s důrazem na zúžení obsahu vzdělávání
☑️Využít zkušenosti a sdílení inspirativních příkladů různých škol s přechodem do online prostředí
☑️S návratem žáků do škol rozvíjet všechny dimenze jejich osobností a co možná nejvíce pracovat na nápravě psychických a sociálních deprivací způsobených distanční výukou
☑️Cíleně psychicky podporovat nejen žáky, ale i pedagogy

Celou zprávu si můžete v online formátu přečíst ZDE.