Schůze Senátu: přijímání ukrajinských dětí do škol ulehčeno

17.03.2022

Senát na dnešní schůzi schválil zjednodušení přijímání dětí z Ukrajiny do škol! Jednomyslně jsme hlasovali PRO návrh zákona, jenž má za cíl ulehčit proces přijímání do škol. Zákon je reakcí na nebývale velkou migrační vlnu. Zajišťuje co možná nejjednodušší přístup dětí ke vzdělání. 

Jsem moc rád za rychlost, s jakou Senát projednal a přijmul tento důležitý dokument.