Anketa Havlíčkobrodského deníku na téma koronavirus

04.05.2020

Koronavirus změnil život celé zemi. Jak bojují s následky pandemie v Havlíčkově Brodě si můžete přečíst v rozhovoru publikovaném v Havlíčkobrodském deníku.

Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?

JT: Všichni nyní prožíváme dobu, která je pro nás neznámá, a musíme reagovat na to, jak se situace vyvíjí. Počáteční problémy s nedostatkem ochranných prostředků jsme překonali a život v našem městě se pozvolna začíná probouzet. Na základě zmírnění opatření vlády jsme od 20. dubna zpřístupnili všechny odbory městského úřadu veřejnosti za dodržování všech bezpečnostních a hygienických opatření v běžných úředních hodinách a obnovili jsme provoz městské hromadné dopravy. Počínaje 28. 4. 2020 jsou opět zpoplatněna parkoviště ve městě. V těchto oblastech problémy nevnímáme. Velmi mě ale mrzí, když vidím např. u okének s výdejem nápojů hloučky lidí, kteří nedodržují bezpečnostní opatření. Se stejným problémem se teď potýkáme i na zpřístupněných sportovištích. Disciplína některých lidí se bohužel vytrácí.

Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?

JT: Poděkování patří všem lidem, kteří přistupují zodpovědně k dodržování vládních nařízení, kvůli nimž se takřka ze dne na den změnily životy náš všech. Obdivuju také nasazení lidí bojujících s koronavirem v první linii, tedy lékařů, zdravotních sester, hasičů a všech dobrovolníků. Zapomenout nesmím ani na pracovnice našeho Domova pro seniory v Reynkově ulici, které se dokázaly odloučit od rodin a trávily vždy celý týden na svém pracovišti. Poté je vystřídala další skupina. Rád bych pochválil i zaměstnance radnice, kteří roznášeli roušky do každé brodské domácnosti, šili roušky do mateřské školy a stále zajišťují nákupy pro seniory. Oceňuji jejich pozitivní přístup a snahu pomoci za všech okolností.

Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem? Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

JT: Jak potvrdil čtvrteční soud, musíme nejen znát formální kritéria pro vyhlašování opatření k omezení pohybu osob či omezující podnikání, ale zejména musejí být tato opatření vyhlašována právě podle krizového zákona. Soud potvrdil obavy, že kabinet postupoval nezákonně. Nechci, aby vláda v krizi jednala zmateně a v některých momentech i protiprávně. Lidé musejí mít i v nouzovém stavu právní jistotu, musejí vědět, že představitelé státu jednají se znalostí faktů, rizik a dokážou ochránit jejich zdraví i zájmy. Soudci v odůvodnění rozsudku uvedli, že jsou si vědomi účelu, za kterým byla mimořádná opatření přijata. Proto špatná opatření ministerstva zdravotnictví soud nezrušil okamžitě, ale dal vládě určitý prostor, aby doposud závadný právní stav napravila. Podobně se odvíjela a bude odvíjet debata i v Parlamentu. O prodloužení nouzového stavu může rozhodnout po debatě a na základě ústavního zákona o bezpečnosti pouze Poslanecká sněmovna. Počkejme si na argumenty, které vláda předloží. Poslanecká sněmovna se sejde 28. dubna (psáno 27. 4. 2020).


Ve zdroji ZDE si můžete přečíst i odpovědi starostů dalších obcí na Havlíčkobrodsku.