1. schůze Senátu v novém složení: ustanovení výborů, komisí i vedení

02.11.2022

Dnes začala první schůze Senát Parlamentu ČR ve 14. funkčním období. Na této schůzi se do činnosti Senátu zapojili nově zvolení senátoři a senátorky, kteří složili senátorský slib. Dále byly ustaveny výbory, komise a zvoleno nové vedení horní komory parlamentu. Jsem rád, že funkci předsedy Senátu obhájil Miloš Vystrčil, kterému tímto gratuluji. Všem mým kolegům a kolegyním bych chtěl popřát dostatek potřebné energie, zdraví a sil k výkonu senátorské funkce. Jsem přesvědčen, že Senát bude pracovat pro občany a ve prospěch ČR.