1. září: žáci usedají zpět do lavic

01.09.2022

Po prázdninovém odpočinku opět přichází začátek školního roku a děti se setkávají se svými spolužáky a učiteli. Jsem přesvědčen, že vzdělání je tím největším vkladem do života, který můžeme získat. 

Vždy prvního září rád sleduji prvňáčky, ze kterých vyzařuje velké očekávání a nadšení. Chtěl bych jim popřát, aby je škola nikdy nezklamala a všem žákům a studentům, aby pro ně škola byla bezpečným místem plným podnětů, informací a nezapomenutelných přátelství. Učitelům přeji zdraví, pevné nervy a lásku k jejich nelehkému povolání.