21. srpen 1968

21.08.2023

Před 55 lety vstoupila vojska Varšavské smlouvy na území tehdejšího Československa. Tato událost zásadním způsobem ovlivnila naše dějiny a osudy jednotlivých lidí na mnoho let. Myslím si, že je důležité o těchto událostech mluvit s mladou generací tak, aby porozuměla naší minulosti a vytvořila si názor na soudobý vývoj.